1.5. Uitkomsten huiswerk 1 in 2011-2012

bye facebook

Hoeveel uur gebruiken jullie per week de computer voor school? En hoeveel uur voor andere dingen? En waarvoor gebruik je de computer dan het meest? Bekijk hier de uitkomsten van schooljaar 2011-2012: Huiswerk 1 Hoe zullen die uitkomsten verschillen van schooljaar 2012-2013, denk je?


Vergeleken met een jaar geleden (2010-2011) zijn er verschuivingen te zien. Het aantal leerlingen dat Hyves inwisselt voor Facebook groeit. Vorig jaar gebruikte nog niemand twitter, nu zijn het er een paar. Bijna niemand vult meer in dat hij vooral e-mailt, vorig jaar nog wel. Nu wordt er vooral ge-sms’t, ge=msn’t en gechat.

Op de spreadsheet staan de volgende activiteiten opgesomd:

  1. FB (Facebook)
  2. GAME
  3. HYVES
  4. TWITTER
  5. ZOEKEN
  6. MSN
  7. HW (Huiswerk)
  8. CHAT
  9. YOUTUBE
  10. PING
  11. (eigen) WEBSITE
  12. E-MAILEN

Beantwoord in de les individueel de volgende vragen en schrijf de antwoorden op.
Geef je papier of document als titel: jjjjmmdd Hoofdstuk 1-5.
Bewaar de aantekeningen en antwoorden in je map Informatiekunde (multomap of map op de computer).

 1. Welke van deze activiteiten vallen onder de ‘sociale media’ en welke niet? Noteer alleen de nummers.
 2. Wat zijn ‘sociale media’ precies? Zoek het op als je niet zeker bent van je antwoord.
 3. Hoe komt het volgens jou dat er een verschuiving is geweest van Hyves naar Facebook?
 4. Zal er volgens jou na Facebook nog een nieuwe verschuiving komen naar een nieuw sociaal medium?
 5. Zo ja, hoe zal dat sociale medium eruit zien volgens jou? Zo nee, waarom niet?

Reacties zijn gesloten.