6.9. Over privacy: een leestekst met vragen

18 april 2012, Trouw

Lees het artikel eerst rustig door, beantwoord in de les de vragen hieronder en stuur je antwoorden aan het einde van de les naar leghuiswerk@gmail.com. LET OP: Geef je e-mail het volgende onderwerp: jjjjmmdd klas achternaam voornaam privacy

 1. Wat is datamining? En Open source intelligence? Zoek de antwoorden op internet op, en vermeld erbij (met link) welke bron je hebt gebruikt. LET OP: je moet je eigen antwoord kunnen uitleggen, dus niet zomaar iets kopiëren en plakken waar je niets van begrijpt.
  TIP: als je bij google op ‘Zoekhulpmiddelen’ klikt, kun je vragen om pagina’s die in het Nederlands zijn geschreven.
 2. In het artikel wordt gezegd:

  Met alles wat ik op internet plaats kan ik later, in een andere omgeving, worden geconfronteerd.

  Is dat waar of niet waar? Je kunt dingen die je op internet hebt gezet, toch weer verwijderen? Leg je antwoord uit.

 3. Kun je bijvoorbeeld aan instagram of facebook vragen of ze iets wat je op internet hebt gezet, weer willen verwijderen? Of als iemand iets over jou op internet heeft gezet, wat jij niet wilt? Wat gebeurt er als je dat verzoekt? Zoek je antwoord op en vermeld daarbij de link(s) die je hebt gebruikt.
 4. In het artikel wordt gezegd dat twee toeristen Amerika niet meer in mogen vanwege een opmerking op internet. Er zijn ook voorbeelden bekend van mensen die op een baan solliciteerden en die baan niet kregen, omdat de toekomstige werkgever op internet ging kijken en daar zaken tegenkwam van de sollicitant die hem helemaal niet bevielen. Wat vind jij: mag een werkgever dat doen? Toen er nog geen internet was, wist een toekomstige werkgever toch ook niet wat een sollicitant allemaal deed in zijn eigen tijd?
 5. Zoek op internet een ander voorbeeld van iemand die iets op internet plaatste en daardoor in de problemen raakte. Beschrijf kort wat er gebeurde en vermeld erbij welke link je hebt gevonden.
 6. In het artikel wordt gezegd dat jongeren te gemakkelijk zaken delen op internet. Wat vind jij: is dat waar of niet waar? Leg je antwoord uit.
 7. Sociale media gaan vooral over het delen van informatie. Beschrijf wat jij wel en wat jij niet wilt delen op de sociale media en waarom. Je antwoord blijft privé, dus wordt niet openbaar gemaakt.

Begrippen die je moet kennen:

   • Datamining
   • Open source intelligence

Opdracht wordt in de les gemaakt, anders: huiswerk
Inleveren: einde van de les, of zo spoedig mogelijk na de les
Weegfactor: 1

Reacties zijn gesloten.